mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa nr 28
im. Kornela Makuszyńskiego
w Poznaniu